Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, mua khóa học, đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc điền vào biểu mẫu. Thông tin có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin thanh toán.

Sử dụng thông tin

Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ khách hàng đều có thể được sử dụng theo một trong những cách sau:

  • Chúng tôi cập nhật cho khách hàng về các chương trình hoặc dịch vụ giáo dục mới hoặc hiện tại mà chúng tôi cung cấp thông qua email, tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại.
  • Chúng tôi xử lý các giao dịch bằng các cổng thanh toán uy tín. Thông tin của khách hàng sẽ không được bán, trao đổi hoặc chuyển nhượng cho bất kỳ công ty nào khác vì bất kỳ lý do gì mà không có sự đồng ý của khách hàng ngoài mục đích mua dịch vụ hoặc chương trình giáo dục.

Bảo vệ thông tin

Một loạt các biện pháp bảo mật để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân luôn được thực hiện. Chúng tôi luôn nỗ lực ở mọi mặt để có thể bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Thông tin thẻ tín dụng của khách hàng sẽ không bao giờ được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển thông tin của khách hàng cho các bên khác. Tuy nhiên, điều này không bao gồm các bên thứ ba uy tín, những người phát triển và duy trì trang web của chúng tôi, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn miễn là các bên đó đồng ý giữ bí mật thông tin.

Chính sách Bảo mật dành riêng cho Trực tuyến

Chính sách bảo mật trực tuyến này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi và không áp dụng cho thông tin được thu thập ngoại tuyến. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi.

Các thay đổi Chính sách quyền riêng tư 

Chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Mọi thay đổi nếu xảy ra sẽ được đưa vào chính sách này. Sửa đổi mới nhất được thực hiện vào ngày 1 tháng 5 năm 2022.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại info@myonespace.online