Chính sách hủy và hoàn tiền

OneSpace cam kết mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho học sinh và phụ huynh của chúng tôi. Do đó, học phí sẽ không được hoàn lại trừ một số trường hợp đặc biệt dưới đây:

  • Lớp học bị hủy vì không đạt được mức ghi danh tối thiểu. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cố gắng để chuyển học sinh sang một lớp tương đương. Nếu việc này không thể sắp xếp được, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền hoặc cung cấp một khoản tín dụng để sử dụng cho các lớp học khác.
  • Nếu các trường hợp bất khả kháng (tuyên bố chiến tranh, dịch bệnh, bão, động đất, hoặc các sự kiện thiên tai khác) xảy ra mà giáo viên và/hoặc học sinh không thể tiếp tục lớp học, chúng tôi sẽ cấp tín dụng để sử dụng cho các lớp học khác.
  • Nếu học viên đang trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng và không thể tiếp tục lớp học và các giấy tờ y khoa được cung cấp đầy đủ, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền hoặc tín dụng để sử dụng cho các lớp khác với phí xử lý là 20% số tiền còn lại của học phí sau khi trừ đi số buổi học đã tham gia.

Tuy nhiên, khoản phí chưa sử dụng có thể được chuyển nhượng dưới hình thức tín dụng vào tài khoản khác theo quyết định riêng của chúng tôi. Ba mẹ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người được chuyển giao cho OneSpace để thực hiện việc chuyển giao.

Chính sách về lớp học bù

Nếu học sinh bỏ lỡ các lớp học đã lên lịch vì lý do cá nhân, họ có trách nhiệm theo dõi lớp học đó. Chúng tôi có thể sắp xếp các lớp học bù lên đến 5% số lượng các buổi học đã được trả phí nếu có thể để hỗ trợ học viên nắm bắt kiến ​​thức theo ý mình.

Video lớp học

Chúng tôi sẽ quay video lớp học nhằm mục đích đào tạo và kiểm soát chất lượng nhằm mang lại trải nghiệm tốt và nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục. Các bản ghi này sẽ được lưu trữ trong một tài khoản do công ty kiểm soát và chỉ nhân viên được ủy quyền mới có thể truy cập được. Các bản video này sẽ được sử dụng cho mục đích đào tạo nội bộ. Nếu những video này được sử dụng cho mục đích marketing, chúng tôi sẽ tìm đến sự đồng ý của cha mẹ/người giám hộ.

Miễn trách nhiệm

OneSpace không chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các thương tích, thiệt hại về nhân mạng hoặc tổn thất hoặc thiệt hại khác phát sinh do tham gia chương trình. OneSpace không chịu trách nhiệm về mất mát tài sản cá nhân, bị hư hỏng hoặc bị đánh cắp trong quá trình diễn ra các lớp học của chúng tôi.