QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Tìm kiếm vị trí
ứng tuyển

Hoàn thiện và
nộp CV

Phỏng vấn

Sẵn sàng đi làm

CTV-khai-thac-thi-truong

Chúng tôi cần bạn!

OneSpace là nơi tụ hội của các trái tim đam mê khám phá công nghệ và những phương pháp giáo dục mới. Với mong muốn sử dụng công nghệ làm nền tảng nhằm phát triển tư duy cho thế hệ trẻ, đội ngũ OneSpace bất kể khác biệt về văn hoá, màu da, giới tính, hay ngôn ngữ và nền tảng, luôn quyết tâm vì mục tiêu chung. Đó chính là: mang lại trải nghiệm tốt nhất tại không gian học tập hiện đại và tiện ích nhất đến với tất cả mọi người.

GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG ONESPACE NGAY !